Inschrijving Buitenplaats Oosterwold is gesloten

In 2014 namen wij het initiatief tot de ontwikkeling van Buitenplaats Oosterwold. Een woonpark van 11 ha met 64 kavels in twee fases. Binnen het duurzame, groene kader van het park realiseren kopers individueel hun eigen woning. De Vereniging Buitenplaats Oosterwold Beheer waarvan alle bewoners lid zijn organiseert het beheer- en onderhoud van de collectieve elementen in het park.

Anno 2018 is het planproces in een gevorderd stadium. Alle kavels zijn verkocht, de woningbouw in fase 1 en fase 2 is goed op gang komen en in april is gestart met de eerste aanplant van bomen en heesters.

Dank voor uw belangstelling.

Buitenplaats Oosterwold B.V.

Daan Fröger, Freek Loos, Hans van de Ven